Werken voor de één op de loonlijst bij de ander, wat is payrolling?


Payrolling is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt. Bij payrolling wordt er een onderscheid gemaakt tussen feitelijk werkgeverschap en juridisch werkgeverschap. Dit houdt in dat je bij de ene werkgever in dienst komt en door een andere werkgever uitbetaald wordt. Steeds meer organisaties maken gebruik van payrolling. Stonden er nog 40.000 mensen op de payroll in 2012, nu zijn dit er al meer dan 200.000. De verwachting is dat deze groei nog wel even door zal zetten.

Waarom kiest een bedrijf voor payrolling?

Payrolling maakt het voor een organisatie makkelijk om flexibel te blijven. Het in dienst nemen van personeel kan een grote administratieve druk op een organisatie leggen. Niet iedere organisatie kan of wil met die druk omgaan. Daarom maken steeds meer bedrijven gebruik van een payroll-constructie.

Payrolling: wat is dat?

Payrolling werkt heel simpel: je wordt door een bedrijf aangenomen en je zal daar in de toekomst ook aan de slag gaan. Dit bedrijf wordt de feitelijk werkgever genoemd. De feitelijk werkgever is bij payrolling alleen niet de juridisch werkgever. De juridisch werkgever is de payroller. Deze organisatie draagt zorg voor je arbeidscontract, de uitbetaling van je salaris en draagt de sociale premies en loonbelasting voor je af.

Verdienen mensen die op de payroll staan minder dan ‘gewone’ werknemers?

In principe ontvingen mensen die op de payroll bij een ander bedrijf stonden al hetzelfde loon als iedere andere werknemer. Met het ingaan van de Wet Werk en Zekerheid is het zelfs verplicht te geworden om een werknemer op de belangrijkste onderdelen gelijk te betalen. Het gaat dan om loon, toeslagen en kostenvergoedingen. Vakantiedagen, of doorbetaling bij ziekte kunnen echter in een aparte cao geregeld worden. Daarnaast bouwen werknemers die op de payroll staan ook pensioen op.