De NBBU: wat is het en wat doet het?


De NBBU is een brancheorganisatie voor arbeidsbemiddelaars. NBBU staat voor Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Deze brancheorganisatie houdt zich grofweg bezig met twee zaken:

  • Het certificeren van arbeidsbemiddelaars en uitzenders
  • Het onderhandelen over cao’s

De NBBU: voor de uitzendmarkt van morgen!

De NBBU gelooft dat de arbeidsmarkt in de komende jaren flexibeler zal worden en wil daar een bijdrage aan leveren. De brancheorganisatie heeft meer dan 1000 leden die in deze branche actief zijn. Het doel van de NBBU is om deze flexibele arbeidsmarkt te stimuleren en hier een bijdrage aan te leveren.

De NBBU doet dit door bijvoorbeeld het maatschappelijk debat te stimuleren door het geven van lezingen, het presenteren van papers en het organiseren van debatten.

Daarnaast houdt de NBBU zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de branche als geheel. Dit doet zij door bijvoorbeeld cursussen aan te bieden en haar leden te onderwerpen aan hoge kwaliteitseisen.

DE NBBU-cao voor uitzendkrachten

De NBBU onderhandelt ook over een eigen cao. Deze cao is uiteraard in overeenstemming met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. In de NBBU-cao voor dit jaar is onder andere bepaald dat een uitzendkracht sneller recht krijgt op een contract voor bepaalde tijd en wordt het aantal nul-urencontracten beperkt. Daarnaast maakt de NBBU zich er sterk voor dat uitzendkrachten op een gelijke manier beloond worden als ‘gewone’ werknemers. Ook op het gebied van scholing wil de NBBU niet dat er een verschil wordt gemaakt tussen ‘eigen’ werknemers en uitzendkrachten.

De NBBU ziet deze cao zelf als een goede balans tussen flexibiliteit voor de werkgever en zekerheid voor de uitzendkracht. De NBBU wil graag verder in gesprek met andere bonden, maar zal zich wel hard blijven maken voor een goed gereguleerde flexibele arbeidsmarkt.