De ABU: belangenbehartiger van de grootste werkgeversorganisatie van Nederland


De Algemene Bond uitzendondernemingen is de belangenbehartiger van uitzendondernemingen. Onder uitzendondernemingen worden niet alleen de ‘echte’ uitzendondernemingen verstaan, maar bijvoorbeeld ook organisaties die zich bezig houden met payrolling. De ABU is opgericht in 1961 en behartigt dus al ruim 50 jaar de belangen van deze branche.

De uitzendbranche is een grote branche. Jaarlijks gaan er 700.000 mensen als uitzendkracht aan de slag. Deze mensen vervullen in totaal 1 miljoen banen. De ABU vertegenwoordigt 65% van de uitzendbureaus die deze mensen aan een tijdelijke baan helpen.

Waar houdt de ABU zich mee bezig?

De ABU is op tal van gebieden actief. Een belangrijke taak van de ABU is het bewaken van de kwaliteit van haar leden. Een uitzender die lid is van de ABU moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen divers van aard, maar zien vooral op het naleven van de arbeidsvoorwaarden, de afdracht van sociale premies, de veiligheid op de werkvloer en de gedragsregels die door de branche zijn afgesproken.

Voor bedrijven die gebruik maken van een uitzendorganisatie kan het verstandig zijn om gebruik te maken van een ABU-lid. Zo weet een ondernemer zeker dat deze uitzender voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Vooral als het gaat om de afdracht van sociale premies en loonbelastingen kan dit erg belangrijk zijn. Met name bij payroll-constructies kan er anders bij de feitelijke ondernemer worden aangeklopt.

De ABU houdt zich ook bezig met belangenbehartiging

De ABU stelt niet alleen regels op voor de eigen leden, maar behartigt ook de belangen van haar leden. Zo onderhandelt zij over de cao voor uitzendkracht en adviseert bij de totstandkoming van wetgeving. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, waar voor uitzendkrachten een aparte positie in is opgenomen.